RESTER เปิดตัว เก้าอี้นวดไฟฟ้า RYU GENDAI นวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พักขาแยกกันอิสระ Robotic Technology สุดล้ำเจ้าแรกในประเทศไทย

RESTER เปิดตัว เก้าอี้นวดไฟฟ้า RYU GENDAI นวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พักขาแยกกันอิสระ Robotic Technology สุดล้ำเจ้าแรกในประเทศไทย

RESTER เปิดตัว เก้าอี้นวดไฟฟ้า RYU GENDAI นวัตกรรมใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พักขาแยกกันอิสระ Robotic Technology สุดล้ำเจ้าแรกในประเทศไทย!  “เรสเตอร์ เอเชีย” เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย…