การคืนสินค้า/การคืนเงิน

เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

 • รับคืนสินค้าในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทเท่านั้น ( เช่น ส่งสินค้าผิดสเปคจากออเดอร์ที่สั่งซื้อ )
 • เคลมสินค้าในกรณีมีสินค้าแตกหัก เสียหาย จากการจัดส่ง โดยที่หน้างานต้องตรวจเช็คภายใน 5 วันหลังจากจัดส่งสินค้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับเคลม และคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าที่สั่งผลิตตามออเดอร์ (เช่น ลายและสีที่สั่งผลิตโดยเฉพาะ )

*กรณีที่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพที่ครบสมบูรณ์เท่านั้น*

การรับคืนเงิน

กรณีที่มีเหตุต้องรับคืนสินค้า และ/หรือต้องคืนเงินลูกค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 1. กรณีสั่งซื้อและต้องการยกเลิกก่อนสถานะ "จัดเตรียมสินค้า"
  สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินได้ตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางที่ท่านชำระเงิน ดังนี้
  • ชำระผ่าน QR Code ไม่สามารถคืนเงินได้
  • ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต เต็มจำนวน หรือแบ่งชำระ
   • แจ้งยกเลิกภายในวันที่สั่งซื้อก่อน 20:00 น. สามารถคืนเงินเข้าบัตรได้ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง และไม่มีค่าธรรมเนียม
   • แจ้งยกเลิกหลัง 20:00 น. ในวันที่สั่งซื้อ สามารถคืนเงินเข้าบัตรได้ภายใน 30-45 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารที่ออกบัตร และจะมีค่าธรรมเนียมตามจริง
  • ชำระผ่าน Mobile Banking ไม่สามารถคืนเงินได้
 2. กรณีสั่งซื้อและต้องการยกเลิกหลังสถานะ "จัดเตรียมสินค้า" ไม่สามารถยกเลิกและ/หรือคืนเงินได้
  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับคืนสินค้า