การคืนสินค้า/การคืนเงิน

เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

 • รับคืนสินค้าในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทเท่านั้น ( เช่น ส่งสินค้าผิดสเปคจากออเดอร์ที่สั่งซื้อ )
 • เคลมสินค้าในกรณีมีสินค้าแตกหัก เสียหาย จากการจัดส่ง โดยที่หน้างานต้องตรวจเช็คภายใน 5 วันหลังจากจัดส่งสินค้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับเคลม และคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าที่สั่งผลิตตามออเดอร์ (เช่น ลายและสีที่สั่งผลิตโดยเฉพาะ )

*กรณีที่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพที่ครบสมบูรณ์เท่านั้น*

การรับคืนเงิน

กรณีที่มีเหตุต้องรับคืนสินค้า และ/หรือต้องคืนเงินลูกค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

 1. กรณีสั่งซื้อและต้องการยกเลิกก่อนสถานะ "จัดเตรียมสินค้า"
  สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินได้ตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทางที่ท่านชำระเงิน ดังนี้
  ช่องทางชำระเงิน ช่องทางคืนเงิน ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา
  (วันทำการ)
  แจ้งยกเลิกภายในวันที่สั่งซื้อก่อน 20:00 น.
  QR PromptPay Transfer มี 30 วัน
  บัตรเดบิต/เครดิต Debit / Credit Card ไม่มี ภายใน 24 ชม.
  Mobile Banking Transfer มี 30 วัน
  แจ้งยกเลิกหลัง 20:00 น. ในวันที่สั่งซื้อ
  QR PromptPay Transfer มี 30-45 วัน
  บัตรเดบิต/เครดิต Debit / Credit Card มี 30-45 วัน
  Mobile Banking Transfer มี 30-45 วัน
 2. กรณีสั่งซื้อและต้องการยกเลิกหลังสถานะ "จัดเตรียมสินค้า" ไม่สามารถยกเลิกและ/หรือคืนเงินได้
  โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับคืนสินค้า