เกี่ยวกับเรา

บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1998 (พ.ศ. 2541) โดยมีแนวคิดทางการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้นวัตกรรมการผ่อนคลายสู่คนไทย เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เรสเตอร์ (Rester)
RESTER - ให้เรสเตอร์ ดูแลคุณ
SVG
SVG
" เรสเตอร์ (Rester) พร้อมที่จะมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกคน "
เราจึงเป็นผู้นำในด้านธุรกิจเพื่อสุขภาพ ที่คำนึงถึงหัวใจสำคัญในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ “เก้าอี้นวดเรสเตอร์จึงเป็นแบรนด์ของคนไทยที่เข้าใจสรีระคนไทยมากที่สุด” ปัจจุบันทางบริษัทได้มีนโยบายขยายตลาดเพื่อสุขภาพโดยนำสินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพเข้ามา เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการนวดเฉพาะส่วน เช่น ที่นวดเท้า ที่นวดเฉพาะหลัง เครื่องนวดสั่นสะเทือนออกกำลังกาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด