โปรโมชันจาก RESTER

รวมโปรโมชันและสิทธิพิเศษจากเรสเตอร์

PAYDAY - ตุลาคม 2566

MID MONTH SALE - ตุลาคม 2566

SHOPPING SALE - ตุลาคม 2566

PAYDAY 25 ก.ย. 66 วันเดียวเท่านั้น

PAYDAY 25-30SEP

ฟรีตั๋วหนัง SF จำนวน 2 รางวัล