บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด ร่วมสร้างรอยยิ้มและเติมพลังใจให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านสมวัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด ร่วมสร้างรอยยิ้มและเติมพลังใจให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บ้านสมวัย  มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย…

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด ร่วมสร้างรอยยิ้มและเติมพลังใจให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  บ้านสมวัย  มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย ผ่านโครงการ RESTER SHARE เติมรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข #ให้เรสเตอร์ดูแลคุณ

คุณ ศิริสรา องค์ติลานนท์ ประธานบริหาร บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด และพนักงานได้ร่วมสร้างรอยยิ้ม ส่งมอบความอบอุ่นให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านสมวัย

คุณ ศิริสรา องค์ติลานนท์ ประธานบริหาร บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด และพนักงานได้ร่วมสร้างรอยยิ้ม ส่งมอบความอบอุ่นให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านสมวัย โดยมุ่งเน้นไปที่เด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดต่อพัฒนาการของเด็ก เราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสทางการศึกษา อาหาร ที่พักพิง และการดูแลที่ดีที่สุด ให้กับเด็กๆ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านสมวัย ดำเนินกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย 

บ้านพักเด็ก: มูลนิธิฯ มีบ้านพักเด็กที่รองรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ ให้เด็กๆ มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย อบอุ่น และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

บ้านพักเด็ก: มูลนิธิฯ มีบ้านพักเด็กที่รองรับเด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ ให้เด็กๆ มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย อบอุ่น และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: มูลนิธิฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เด็กๆ จะได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: มูลนิธิฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เด็กๆ จะได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

โครงการอาหารกลางวัน: มูลนิธิฯ จัดโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ครบ 5 หมู่

โครงการอาหารกลางวัน: มูลนิธิฯ จัดโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ครบ 5 หมู่

โครงการสุขภาพ: มูลนิธิฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และดูแลสุขภาพเด็กๆ อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต: มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา ให้กับเด็กๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต: มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา ให้กับเด็กๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถ

มูลนิธิฯ บ้านสมวัย มุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้ม และส่งมอบความอบอุ่นให้กับเด็กๆ   ด้อยโอกาส   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า   สังคมไทยจะร่วมสนับสนุน   และช่วยเหลือเด็กๆ   เหล่านี้   ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ   และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาสด้วยกันกับ บริษัท เรสเตอร์ เอเชีย จำกัด ผ่านโครงการ  RESTER SHARE เติมรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข  ได้ในครั้งต่อไป