นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าชิ้นเล็กฟรี
  • บริษัทฯ จัดส่งและติดตั้งสินค้าประเภทเก้าอี้นวดฟรี พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน
  • บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
  • บริษัทฯ อาจจะติดต่อกลับหาลูกค้าเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ และที่อยู่ในการจัดส่งเมื่อสินค้าพร้อมจัดส่ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วไทย ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
  • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการรับสินค้า กรุณาติดต่อผ่านทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ 02 255 3000 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.

ระยะเวลาการส่งสินค้า

  • สินค้าชิ้นเล็ก จัดส่งโดนขนส่งเอกชนภายใน 3 วัน
  • สินค้าประเภทเก้าอี้นวด จัดส่งตามรอบออกแต่ละภาค ระยะเวลาประมาณ 7-15 วัน

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการจัดส่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า