การนวดหลัง ช่วยลด ความเครียด

การนวดไม่เพียงแต่วิธีที่ใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ยังมีประโยชน์ทางจิตใจด้วย ประโยชน์ที่น่าสนใจ คือ การลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเครียด  ตามงานวิจัยของ Field, T. และคณะ (2005) ที่เผยแพร่ใน International Journal of Neuroscience,…

การนวดไม่เพียงแต่วิธีที่ใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแต่ยังมีประโยชน์ทางจิตใจด้วย 
ประโยชน์ที่น่าสนใจ คือ การลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเครียด 

ตามงานวิจัยของ Field, T. และคณะ (2005) ที่เผยแพร่ใน International Journal of Neuroscience, พบว่าการนวดสามารถลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเครียด นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มระดับสารประสาทอย่างโซโตนิน (serotonin) และโดพามีน (dopamine) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและความรู้สึกดี 

การนวดไม่เพียงแต่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด แต่ยังเป็นการบำบัดที่ช่วยเพิ่มความสุข ลดความเครียด และเพิ่มความรู้สึกดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนมากของเราต้องการในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความกดดันและความเครียด 

ในการทดลอง ผู้เข้าร่วมได้รับการนวดทุกวันสำหรับระยะเวลาหลายสัปดาห์ และผลก็พบว่า ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลง ในขณะที่ระดับโซโตนินและโดพามีนเพิ่มขึ้น 

งานวิจัยอ้างอิง : Field, T., Hernandez-Reif, M., Diego, M., Schanberg, S., & Kuhn, C. (2005). Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy. International Journal of Neuroscience, 115(10), 1397-1413.