เครื่องนวดไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนวดต่างๆ บนร่างกาย โดยใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เครื่องนวดไฟฟ้ามีหลายประเภทและรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น เครื่องนวดไฟฟ้าสำหรับผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวด กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด หรือเพิ่มความกระชับของผิว เครื่องนวดไฟฟ้ามีข้อดีในการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัย แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการ เช่น ไม่ควรใช้เครื่องนวดไฟฟ้าบริเวณที่มีแผลหรือการอักเสบ ไม่ควรใช้เครื่องนวดไฟฟ้ากับผู้ที่มีโรคหัวใจ หรือมีการติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์