รู้หรือไม่ นวดเอง ทำไมไม่ฟิน

สาเหตุที่เวลาเรานวดเอง...แล้วไม่ฟิน ตามหลักจิตวิทยา การนวด เป็นการสัมผัสรูปแบบหนึ่ง ถือเป็นการสื่อสารแบบไม่ต้องใช้คำพูด ที่สามารถแสดงถึง ความเอาใจใส่ และระหว่างกระบรวนการนวดที่เพิ่มการสัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ถูกนวดเกิดความรู้สึกสบายใจ และคลายความเครียดลงได้…

สาเหตุที่เวลาเรานวดเอง...แล้วไม่ฟิน

ตามหลักจิตวิทยา การนวด เป็นการสัมผัสรูปแบบหนึ่ง ถือเป็นการสื่อสารแบบไม่ต้องใช้คำพูด ที่สามารถแสดงถึง ความเอาใจใส่ และระหว่างกระบรวนการนวดที่เพิ่มการสัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้ถูกนวดเกิดความรู้สึกสบายใจ และคลายความเครียดลงได้ ในขณะที่การนวดด้วยตัวเองจะขาดการสัมผัสที่เป็นการสื่อสาร อาจทำให้รู้สึกขาดการเอาใจใส่ และโดดเดี่ยว

การสื่อสารที่อบอุ่นจากผู้นวด จะทำให้ผู้ถูกนวดรับรู้ และในขณะเดียวกันผู้นวดจะรับรู้และเข้าใจทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกนวดมากขึ้น

จึงไม่แปลกเลยที่เรามักรู้สึกมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้นวดแม้ไม่ได้พูดจากันเลย

จากผลการศึกษามากมายพบว่า นอกจากการนวดยังส่งผลต่อสภาวะจิตใจแล้ว การนวดยังสามารถช่วยเรื่องปรับสภาพอารมณ์ ลดความวิตกกังวลในผู้สูงอายุ ลดระดับความเครียดในการทำงาน หรือแม้แต่ช่วยลดความวิตกกังวลในภาวะซึมเศร้าทั้งในเด็กและวัยรุ่นได้อีกด้วย

แม้ผลการวิจัยต่างๆ ยังไม่สามารถอธิบายถึงกลไกการทำงานของการนวดที่ส่งผลได้อย่างชัดเจน แต่เราก็สามารถสรุปได้ว่า การนวดโดยมีคนอื่นมานวดให้นั้นมีผลดีทั้งต่อสภาพร่างกายและจิตใจ นวดครั้งต่อไป..อย่าลืมหาคนมาช่วยนวดนะคะ

เครดิต : www.healthcarethai.com
อ้างอิง : หนังสือวิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกดา ตันชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ อาจารย์อภิชาต ลิมติยะโยธิน อาจารย์พิเศษสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล