การนวดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

การนวดเป็นวิธีคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด และช่วยในการบำบัดอาการปวดรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ การนวดช่วยในการลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากการทำงานหนัก การออกกำลังกายหนัก หรือการนั่งหรือยืนในท่าเดียวนานๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อเครียด…

การนวดเป็นวิธีคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด และช่วยในการบำบัดอาการปวดรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ

การนวดช่วยในการลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากการทำงานหนัก การออกกำลังกายหนัก หรือการนั่งหรือยืนในท่าเดียวนานๆ อาจทำให้กล้ามเนื้อเครียด ตึง และเจ็บปวด

การนวดเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด การนวดที่เหมาะสม ช่วยในการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และเพิ่มการไหลเวียนของเลือด

การนวดเป็นวิธีการบำบัดที่ปลอดภัย มีประโยชน์ และได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้ที่เสียสุขภาพจากการทำงานหนักหรือออกกำลังกาย และยังช่วยในการป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกกำลังกายหนัก

การนวดไม่เพียงแต่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง

งานวิจัยอ้างอิง
Best, T. M., Hunter, R., Wilcox, A., & Haq, F. (2008). Effectiveness of sports massage for recovery of skeletal muscle from strenuous exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 48(3), 346-351.