การนวด ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

หลายคนคิดว่าการนวดเป็นเพียงวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากการทำงานหนัก หรือหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความเครียด แต่จริงๆ แล้ว การนวดยังมีประโยชน์สำหรับความสุขภาพเฉพาะทางอื่นๆ ด้วย และหนึ่งในประโยชน์ คือ การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ ตามงานวิจัยของ…

หลายคนคิดว่าการนวดเป็นเพียงวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากการทำงานหนัก หรือหลังจากวันที่เต็มไปด้วยความเครียด แต่จริงๆ แล้ว การนวดยังมีประโยชน์สำหรับความสุขภาพเฉพาะทางอื่นๆ ด้วย และหนึ่งในประโยชน์ คือ การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการนอนหลับ

ตามงานวิจัยของ M.H. Lee และคณะ (2011) ใน Journal of Alternative and Complementary Medicine พบว่า การนวดช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนของผู้รับการนวด 

ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนอน และเพิ่มความสดชื่นเมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันถัดไป

ในการทดลอง กลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้รับการนวด เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการนวด 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับการนวดมีการนอนที่ลึกขึ้น สามารถนอนหลับได้เร็วขึ้น และมีการตื่นขึ้นมากลางคืนน้อยลง เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ

การนอนที่มีคุณภาพดีส่งผลต่อความสุขภาพทั้งกายและใจ การนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ช่วยในการฟื้นฟูพลังงาน ลดความเครียด และเพิ่มสมาธิในการทำงาน

การนวดไม่ได้เป็นเพียงแค่วิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีในการเสริมสร้างความสุขภาพทางการนอน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรได้รับ

งานวิจัยอ้างอิง 
Lee, M.H., Lee, B.H., Shin, B.C., Ernst, E. (2011). Massage therapy for people with insomnia: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(2), 101-108.