5 สัญญาณอันตรายอาการปวดหลัง

อาการปวดหลัง อาการที่ไม่ควรมองข้าม คุณมีอาการปวดหลังเหล่านี้อยู่ไหม? เรสเตอร์มีคำตอบว่าหากคุณปวดหลังบ่อยๆด้วยอาการเหล่านี้ จะเกิดการอาการใดขึ้นได้บ้างปวดหลังอาจเกิดจากการอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมากเกินไปหรือเกิดอุบติเหตุเล็กๆ…

อาการปวดหลัง อาการที่ไม่ควรมองข้าม คุณมีอาการปวดหลังเหล่านี้อยู่ไหม? เรสเตอร์มีคำตอบว่าหากคุณปวดหลังบ่อยๆด้วยอาการเหล่านี้ จะเกิดการอาการใดขึ้นได้บ้างปวดหลังอาจเกิดจากการอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นมากเกินไปหรือเกิดอุบติเหตุเล็กๆ น้อยๆ อาจจะหายได้เองหากงดการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นสักพัก แต่อาจจะหนักขึ้นถ้าใช้ส่วนที่ปวดมากเกินไปซึ่งอาการปวดเบื้องต้น หากอยู่ในขั้นรุนแรงจะเป็นผลให้เกิดความผิดปกติของร่างกายดังนี้
- อาการแบบนี้อาจเกิดจากการติดเชื้ออักเสบของไตสำหรับอาการปวดแบบนี้มักกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้
- หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
- สัญญาณบอกโรคถุงน้ำในไต
- อาจเกิดโรคไขข้ออักเสบ หรือโรคกระดูกสันหลังสึกกร่อนซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการเบื้องต้นที่ได้ศึกษาข้อมูลมาเท่านั้น ฉะนั้นหากมีการอาการปวดหลังเป็นระยะเวลานานให้พบแพทย์ในทันทีนะคะ

ปัจจัยที่ทำให้เกิด “อาการปวดหลัง” มีอะไรบ้าง

  • ที่นอนที่แข็งหรือนิ่มเกินไป ไม่ถูกต้องตามสรีระ
  • ยกของหนัก ถือของหนัก ก้มยกของผิดวิธี
  • การสูบบุหรี่
  • ภาวะกระดูกพรุนหรือบาง
  • ภาวะอ้วน หรือน้ำหนักตัวที่มากเกินไป ส่งผลใหห้มอนรองกระดูกสันหลังและก้นกบรับภาระมากกว่าจุดอื่น
  • ออฟฟิศซินโดรม นั่งทำงานนานๆ หรือท่าทางในการเคลื่อนไหวผิดปกติ