ขั้นตอนการประกอบเก้าอี้นวด

 

อุปกรณ์ภายในกล่องสินค้า
1. เก้าอี้นวดรุ่น CEO
1.1 ตัวเครื่อง
1.1 ตัวเครื่อง
1.2 เบาะรองหลัง
1.3 แผงอุปกรณ์ด้านข้างและด้านบน
1.4 แผงอุปกรณ์ด้านข้างซ้ายและขวา
1.5 ที่พักขา
2. คู่มือสินค้า รุ่น CEO

วิธีการประกอบติดตั้ง
1. ตรวจสอบสภาพกล่องว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด
2. เปิดกล่องโดยตัดหรือแกะสายรัดตัวกล่อง
3. ยกตัวสินค้าออกจากกล่องเพื่อติดตั้ง โดยประกอบไปด้วย
- ตัวเครื่อง
- เบาะรองหลัง
- แผงอุปกรณ์ด้านข้างและด้านบน
- แผงอุปกรณ์ด้านข้างซ้ายและขวา 5.ที่พักขา
4. ต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง และ ต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับไฟบ้าน ให้เก้าอี้อยู่ท่าเตรียมพร้อม (ทำให้ประกอบสินค้าง่ายขึ้น)
5. นำเบาะรองหลังไปติดกับตัวเครื่อง
6. ติดแผงอุปกรณ์ด้านซ้ายและขวา โดยแกะแผ่นด้านหน้าของทั้ง 2 ข้างออก (จุดแกะอยู่ด้านล่างของแผงอุปกรณ์)
7. แล้วติดตั้งแผงอุปกรณ์ด้านหลัง เข้ากับด้วยเครื่องด้านซ้ายและขวา (มีตัวยึด 5 จุด)
8. ต่อสายลมและสายไฟ เข้ากับแผงอุปกรณ์ด้านหลัง
9. ประกอบแผงอุปกรณ์ด้านข้างระหว่างตัวเครื่องกับแผงอุปกรณ์ด้านหลัง (มีตัวยึด 6 จุด)
10. ประกอบแผ่นด้านหน้าเข้ากับแผงอุปกรณ์ด้านหลังเข้าที่เดิม
11. ประกอบแผงอุปกรณ์ด้านข้างและด้านบนเข้ากับตัวเครื่อง
12. ประกอบที่พักเท้าเข้ากับตัวเครื่อง โดยมีสายไฟ 3 เส้น
13. ล๊อกสลักที่พักเท้ากับตัวเครื่อง (มีตัวยึด 3 จุด)
14. นำขาตั้งรีโมทประกอบเข้าตัวเครื่อง และ ประกอบรีโมทเข้ากับขาตั้งรีโมท
15. ต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง และ ต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับไฟบ้าน

ข้อห้าม
1. ห้ามวางเครื่องในบริเวนที่มีแสงแดดส่งโดยตรงหรือในบริเวนที่มีอุณหภูมิสูง (เช่น วางไว้ใกล้เครื่องทำความร้อนหรือใช้ไดร์เป่าผมเป่าหนังให้แห้ง) เพราะอาจทำให้หนังสังเคราะห์มีสีซีดหรือด้าน
2. ห้ามรุกขึ้นยืนหรือขยับตัวออกจากที่นั้ง ขณะที่ยังไม่สิ้นสุดการทำงาน เพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์ภายในเสียหาย
3. ไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในเก้าอี้ขณะใช้งาน เช่น ของมีคม เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้
4. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เคมมีในการทำความสะอาด เช่น ทินเนอร์ น้ำมันเชื้อเพลิง แฮลกอฮอล์

วิธีทำความสะอาด
1. จุ่มผ้านุ่มๆลงในน้ำหรือน้ำอุ่น บิดน้ำออกแล้วนำไปเช็ดส่วนที่เป็นพลาสติก
2. เช็ดหนังด้วยผ้าที่จุ่มในน้ำสะอาดแล้วบิดหมาดๆ
3. เช็ดรีโมทด้วยผ้าที่จุ่มในน้ำสะอาดแล้วบิดให้แห้ง
4. ปล่อยให้ชิ้นส่วนตากลมและให้แห้งตามธรรมชาติ