Rester Series 1


คำตอบ... ของความสบายและผ่อนคลาย
ภายใต้ความน่าหลงใหล และสัมผัสที่นุ่มนวลModel EC-802B


ลักษณะเป็นเก้าอี้นวด มีพนักพิงหลัง สามารถปรับเอนขึ้นลงได้ มีที่วางแขนสองข้างพร้อมถุงลมนวดบริเวณแขนและไหล่ แป้นสำหรับวางขาและเท้าสามารถปรับขึ้นลงได้ นวดด้วยระบบสั่นสะเทือนบริเวณเบาะรองนั่ง บริเวณที่พักขาและเท้านวดด้วยระบบถุงลม และบริเวณแผ่นหลังนวดด้วยลูกกลิ้ง มีลําโพง Bluetooth 2 ข้าง มีช่อง USB สำหรับชาร์จมือถือ


- 60 Airbags
- 4 Heating Area
- 1 Vibration
- 2 Rollers
- 1 Massage Robot
- 3D Massage Function

- Touch Screen Romote controller
- Control Panel
- Massage Position Showing
- Light Therapy
- Bluetooth Speaker
- Zero Gravity mode

 

CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


3689/9 ถนน เจริญราษฎร์แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120