เก้าอี้นวด RESTER รุ่น NOVA

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

 

เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER รุ่น NOVA เสมือนคุณมีหมอนวด มานวดให้ถึงบ้าน
ช่วยนวดผ่อนคลายได้ ทั้งบริเวณ คอ หลัง ไหล่ เอว น่อง ขา และ ฝ่าเท้า นวดได้ทั้ง แบบคลึง เคาะเบาๆ หรือ กดจุด

คุณสมบัติเด่น
- โปรแกรมการยืดตัว
- ZERO GRAVITY ปรับการนอนได้อย่างอิสระ
- ZERO WALL 12 CM ตั้งห่างจากผนังเพียง 12 ซม.
- ช่องเสียบ USB / ลำโพงบลูทูธ เพื่อเพิ่มสุนทรียภาพในการนวด
- โปรแกรมนวดแบบลูกกลิ้ง และโปรแกรมนวดแบบ ถุงลม (Air Bag )
-โปรแกรมนวดอัตโนมัติ ถึง 5 รูปแบบ และโปรแกรมนวดแบบกำหนดเอง 8 รูปแบบ
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บด้วยขนาดที่กะทัดรัด เป็นได้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ข้อมูลจำเพาะ (Specification)
Voltage : 220-240 V
Power consumption : 200 Watts
Frequency : 50/60 Hz
Material : PU Leather
Net weight : 125 Kg.
Gross weight : 144 Kg.
Number of massage balls : 4 Balls (Backrest)
Number of airbags : Total 62 airbags
Shoulders airbag : 6 airbags
Seat airbag : 4 airbags
Calves airbag : 28 airbags
Arms airbags : 8 airbags
Feet airbags : 16 airbags
Backrest Adjustment Angle : 120° - 163° ±2%
Rate Auto Time Working : 15 Mins

โปรแกรมการนวด (Massage Program)
16 โปรแกรมการนวด แบ่งออกเป็น โปรแกรมอัตโนมัติ 22 รูปแบบ และโปรแกรมนวดกำหนดเอง 11 รูปแบบ

1. โปรแกรมการนวดอัตโนมัติ (Auto Programs) : มีทั้งหมด 22 รูปแบบ

แบ่งตามลักษณะการทำงานได้ 5 กลุ่มคือ
1.1 โปรแกรมการนวดอัตโนมัตแบบพิเศษ (Exclusive) ได้แก่ General, Relax, Joint Focus, และ Spine Focus
1.2 โปรแกรมการนวดอัตโนมัติแบบเฉพาะ (Theme) ได้แก่ Neck and shoulder, Lower Back, Refresh, Full body และ Hip and Legs
1.3 โปรแกรมการนวดอัตโนมัติแบบพื้นฐาน (Origin) ได้แก่ Strong but Gentle, Middle และ Stretch
1.4 โปรแกรมการนวดอัตโนมัติเพื่อสุขภาพ (Benefit) ได้แก่ Strong, Circle, Variety, Lady, Restore และ Warm & Gentle
1.5 โปรแกรมการนวดอัตโนมัติประจา วนั (Scenery) ได้แก่ Morning, Day และ Night

โปรแกรมการนวดอัตโนมัติ
กดครั้งที่ 1 โปรแกรมอัตโนมัติแบบที่ 1 Full Body
โปรแกรมนี้เครื่องจะนวดทั่วร่างกาย จะเริ่มต้นด้วยการนวดคลึง (kneading) การนวดแบบลูกกลิ้งนวด (roling) การนวดแบบคลึงและการนวดแบบเคาะนวด (kneading and tapping) การนวดแบบเคาะเบาๆและการนวด แบบคลึง (clapping and kneading) การนวดแบบเคาะเบาๆ (clapping) และการนวดแบบคลึงและการนวด แบบกดจุด (kneading and shiatsu)

กดครั้งที่ 2 โปรแกรมอัตโนมัติแบบที่ 2 Neck&Shoulder
โปรแกรมนี้เครื่องจะนวดบริเวณคอและไหล่ จะเริ่มต้นการนวดคลึง (kneading) การนวดแบบลูกกลิ้งนวด <(rolling) การนวดแบบเคาะนวด (tapping) การนวดแบบคลึงและการนวดแบบเคาะนวด (kneading and tapping) และการนวดแบบคลึงและการนวดแบบลูกกลิ้งนวด (kneading and rolling)

กดครั้งที่ 3 โปรแกรมอัตโนมัติแบบที่ 3 Pro
โปรแกรมนี้เครื่องจะนวดบริเวณเอวและสะโพก จะเริ่มต้นการนวดแบบลูกกลิ้งนวดและการนวดคลึง (rolling and kneading) การนวดแบบคลึงและการนวดแบบเคาะนวดเบาๆ (kneading and clapping) การนวดแบบ ลูกกลิ้งนวด (roling) การนวดแบบคลึงและการนวดแบบเคาะนวด (kneading and tapping) การนวดแบบเคาะ นวดเบาๆ (clapping) การนวดแบบกตจุด (shiatsu) และการนวดแบบเคาะนวด (tapping)

กดครั้งที่ 4 โปรแกรมอัตโนมัติแบบที่ 4 Stretch
โปรแกรมนี้เครื่องจะนวดบริเวณเอวและหลัง จะเริ่มต้นการนวดแบบคลึง (kneading) การนวดแบบคลึงสลับ เคาะเบาๆ (Swedish) การนวดแบบคลึงและการนวดแบบเคาะนวด (kneading and tapping) การนวดแบบคลึง และการนวดแบบลูกกลิ้งนวด (kneading and rolling) การนวดแบบคลึงสลับเคาะเบาๆและการนวดแบบคลึง (Swedish and kneading) การนวดแบบลูกกลิ้งนวด (roling) และการนวดแบบเคาะนวดและการนวดแบบคลึง (tapping and kneading)

กดครั้งที่ 5 โปรแกรมอัตโนมัติแบบที่ 5 Relax
โปรแกรมนี้เครื่องจะนวดบริเวณเอวและหลัง จะเริ่มต้นการนวดแบบคลึงและการนวดแบบลูกกลิ้งนวด (kneading and rolling) การนวดแบบคลึงสลับเคาะเบาๆ (Swedish) การนวดแบบคลึงและการนวดแบบ เคาะนวด (kneading and tapping) กรนวดแบบเคาะนวด (tapping การนวดแบบคลึงสลับเคาะเบาๆและ การนวดแบบคลึง (Swedish and kneading) การนวดแบบกดจุด (shiatsu) การนวดแบบเคาะเบาๆ (clapping) และการนวดแบบคลึง (kneading)

การรับประกันสินค้า (Guarantee) มอเตอร์ 3 ปี, อะไหล่ 1 ปี, หนัง 1 ปี