เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER ร่วมมือกับ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ส่งมอบความประทับใจก่อนเริ่มเดินทางกับ Bangkok Airways

"เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER ร่วมมือกับ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ส่งมอบความประทับใจก่อนเริ่มเดินทางกับ Bangkok Airways"

เมื่อวันที่ 11 ตลาคมที่ผ่านมา คุณศิริสรา องค์ติลานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท วงษ์ อินเวนชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER ร่วมมือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมี คุณนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนปฏิบัติการภาคพื้น ให้การต้อนรับ

โดยเก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER และ สายการบินบางกอก แอร์เวย์ ได้มอบความประทับใจก่อนเริ่มเดินทางภายใน Bangkok Airways Lounge เพื่อเพิ่มความประทับใจในการใช้บริการ ซึ่งลูกค้าสายการบินบางกอก แอร์เวย์ สามารถเข้าใช้บริการ ณ Bangkok Airways Lounge

#RESTER #ให้เรสเตอร์ดูแลคุณ #Rester21Anniversary #BangkokAlways #สนามบินสุวรรณภูมิ
Visitors: 73,682