สินค้า


Massage chair & Convenient


เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER

สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก อย. ปลอดภัยกับการใช้งาน และนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมประกันสินค้าสูงสุดถึง 10 ปี

3a15e85fde064478b82092c9d9e8b0913a15e85fde064478b82092c9d9e8b091
905138ec000b403aa8063c102159ebb6905138ec000b403aa8063c102159ebb6
284285468ed2441f872ac9f28ca7aaf5284285468ed2441f872ac9f28ca7aaf5
Rester 4x4 frame rocket brownRester 4x4 frame rocket brown

RESTER CEO


199,000 ฿
249,000 ฿
(-20%)

RESTER BEPRO


129,000 ฿
199,800 ฿
(-35%)

RESTER TITAN


39,900 ฿
119,000 ฿
(-66%)

RESTER ROCKET


29,900 ฿
44,900 ฿
(-33%)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก RESTER

สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก อย. ปลอดภัยกับการใช้งาน และนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมประกันสินค้าสูงสุดถึง 10 ปี


เครื่องนวดเท้า iStepp


3,990 ฿
7,990 ฿
(-50%)

หมอนนวด Butterfly


3,950 ฿
7,900 ฿
(-50%)

เครื่องฟอกอากาศ Refresher


3,490 ฿
4,990 ฿
(-30%)

เครื่องนวดเข่าและเท้า Eagle


19,990 ฿
25,800 ฿
(-23%)

เก้าอี้นวดไฟฟ้า RESTER

สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก อย. ปลอดภัยกับการใช้งาน และนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมประกันสินค้าสูงสุดถึง 10 ปี

3a15e85fde064478b82092c9d9e8b0913a15e85fde064478b82092c9d9e8b091

RESTER CEO


199,000 ฿
249,000 ฿
(-20%)

905138ec000b403aa8063c102159ebb6905138ec000b403aa8063c102159ebb6

RESTER BEPRO


129,000 ฿
199,800 ฿
(-35%)

284285468ed2441f872ac9f28ca7aaf5284285468ed2441f872ac9f28ca7aaf5

RESTER TITAN


39,900 ฿
119,000 ฿
(-66%)

Rester 4x4 frame rocket brownRester 4x4 frame rocket brown

RESTER ROCKET


29,900 ฿
44,900 ฿
(-33%)

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก RESTER

สินค้าคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก อย. ปลอดภัยกับการใช้งาน และนำเข้าสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมประกันสินค้าสูงสุดถึง 10 ปี

เครื่องนวดเท้า iStepp


3,990 ฿
7,990 ฿
(-50%)

หมอนนวด Butterfly


3,950 ฿
7,900 ฿
(-50%)

เครื่องฟอกอากาศ Refresher


3,490 ฿
4,990 ฿
(-30%)

เครื่องนวดเข่าและเท้า Eagle


19,990 ฿
25,800 ฿
(-23%)

CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


3689/9 ถนน เจริญราษฎร์แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120


CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


3689/9 ถนน เจริญราษฎร์แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

TEL. +66 2255 3000

market@restergroup.com