Convenient

เครื่องวัดความดัน Blood Pressure Monitor

Blood Pressure Monitor

  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลเป็นเครื่องมือที่ใช้งานสะดวก
เพราะไม่ต้องมีหูฟังหรือลูกยางสาหรับบีบลม พกพาได้ง่าย
มีข้อผิดพลาดน้อยเหมาะสาหรับผู้ป่วยที่สูงอายุ
สายตาและการได้ยินไม่ดี มีหน้าจอแสดงผล อ่านง่าย

มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก
ลักษณะการทางานเหมือนเครื่องวัดความดันรุ่นใหญ่
ผลิตจากวัสดุ คุณภาพดี ทนทาน ได้มาตรฐาน
สามารถวัดความดันได้จากข้อมือโดยตรง
ใช้ถ่าน AAA x2
 

คุณสมบัติ

 • การทางานแบบอัตโนมัติ
 • มีเสียงเตือน
 • ใช้ถ่าน AAA x 2
 • หน้าจอใหญ่ อ่านง่าย
 • หน่วยความจาบันทึกได้ 90ครั้ง
 • แสดงผลการวัดความดันเป็นกลุ่ม
 • ปลอกแขนแบบพอดีกับข้อมือ ขนาด 13.5~ 19.5ซม
 • แถบบอกระดับความดันโลหิต
 • แสดงการเต้นของหัวใจ

ข้อควรปฏิบัติก่อนการวัดความดันโลหิต

การจัดสถานที่

 • สถานที่ใช้ตรวจต้องเงียบและเป็นส่วนตัว และต้องไม่มีปัจจัยที่จะทาให้ความดันโลหิตผันแปร
 • เครื่องวัดต้องอยู่ในแนวสายตาหากสูงหรือต่าไป จะทาให้การวัดคลาดเคลื่อน
 • ความสูงของโต๊ะ เมื่อผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้และวางมือบนโต๊ะ แขนควรอยู่ในระดับหัวใจ
 • ควรปรับความสูงของโต๊ะเพื่อให้ได้ตาแหน่งดังกล่าว
 • ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ แขนที่จะวัดอยู่ในระดับหัวใจ

การเตรียมก่อนทำการวัดความดัน

1.อุณหภูมิห้องต้องไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป
2.ไม่ควรใส่เสื้อแขนยาวขณะวัดความดันโลหิต
3.ขณะวัดไม่ควรมีความเครียด อาการเจ็บปวด ไม่ปวดปัสสาวะ
4.ไม่ควรวัดความดันหลังอาหาร
5.ต้องงดบุหรี่และกาแฟก่อนวัดความดันโลหิต 30นาที
6.ให้นั่งพัก 5 นาทีห้ามนั่งไขว่ห้าง หลังพิงพนัก เท้าอยู่บนพื้น

การพันผ้ารัดแขน

1.ควรจะแนะนาให้ผู้ป่วยใส่เสื้อแขนสั่นเมื่อมาวัดความดัน
2.หากจะใส่เสื้อแขนยาวให้เป็นเสื้อคลุมที่สามารถถอดออกได้ง่าย
3.ให้คลาหลอดเลือดแดงที่แขนแล้วพันผ้าโดยให้ศูนย์กลางของผ้ากดทับเส้นเลือด
4.ขณะพันต้องพันอย่างสม่าเสมอไม่พันแน่นหรือหลวมเกินไป ปลายผ้าจะอยู่เหนือข้อศอก 2.5ซม
5.ผ้าที่พันจะต้องอยู่ในระดับหัวใจเสมอ

2,990.00 บาท

สินค้าแนะนำ

CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

999 Gaysorn Plaza, 5th Floor, Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok THAILAND 10330

TEL. +66 2255 3000

+66 2252 5888

market@restergroup.com

 • Damrong Brain
 • iMassage
 • Rester Book
 • Rester Service
 • Wong Asia
 • Wong Invention
 • Wong Logistics
 • COPARTNER