โครงการ คิดดี ทำดี

Posted on November 18, 2016, 1:21 pm


โครงการ คิดดี ทำดี

"โครงการคิดดีทำดี" มาสร้าง รอยยิ้ม ให้กับ คุณตา คุณยาย
ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. ที่ผ่านมา พวกเราชาวเรสเตอร์ มีความสุข
ที่ได้เห็นรอยิ้ม ของ ทุกๆ คน 
 

1,124 views

ข่าวสารที่น่าสนใจ

โครงการคิดดีทำดี - บ้านภูมิเวท สถานสงเคราะห์

โครงการคิดดีทำดี - บ้านภูมิเวท สถานสงเคราะห์

โครงการคิดดีทำดี - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

โครงการคิดดีทำดี - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

Rester Family Day : Read with Dad

Rester Family Day : Read with Dad

CONTACT US


บริษัท เรสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

999 Gaysorn Plaza, 5th Floor, Ploenchit Rd., Lumpini,
Pathumwan, Bangkok THAILAND 10330

TEL. +66 2255 3000

+66 2252 5888

market@restergroup.com

  • Damrong Brain
  • iMassage
  • Rester Book
  • Rester Service
  • Wong Asia
  • Wong Invention
  • Wong Logistics
  • COPARTNER